Preskočiť na obsah

Obecný športový klub

Obecný športový klub Hôrka nad Váhom je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, dobrovoľným združením občanov obce Hôrka nad Váhom s cieľom najmä uspokojovať športové záujmy a potreby občanov obce.

Športovými záujmami a potrebami sa rozumejú najmä futbal, stolný tenis, tenis, hokej, cyklistika, turistika a pod. Športový klub je samostatnou nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a platných noriem Slovenskej republiky. 

Členstvo v športovom klube je dobrovoľné a členom sa môže stať fyzická, právnická osoba alebo športové združenie iba na základe písomne uzavretej dohody so športovým klubom.

Činnosť športového klubu riadi výkonný výbor, ktorý je zložený z predsedu a dvoch podpredsedov.

Aktuálne postavenie v tabuľke a výsledky zápasov: za sezónu 2023/2024 nájdete TU