Preskočiť na obsah

Cintorín

Služby obce Hôrka nad Váhom

– Správa a údržba domu smútku a cintorína

– Evidencia zmlúv a prenájom hrobových miest

Kontakt:

tel.č.: 032/7798122,  0905 715 621

e-mail: obec@horkanadvahom.sk

Pohrebné služby:       

Morte, Nová Ves nad Váhom č. 141

Považany 189 

tel.č. 0910 682 530

Pohrebné služby:

Dalia Beckov p. Bučko

tel.č. 0904 607 284

Cenník cintorínskych služieb v obci Hôrka nad Váhom platný od 1.1.2024

Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov:

 •  jednohrob                                                       15,00 €
 •  jednohrob s umiestnením dvoch                15,00 €
 • dvojhrob                                                           20,00 €
 • detský  hrob                                                       5,00 €
 • hrobka                                                              30,00 €
 • trojhrob 25,00 €
 • urna 10,00 €

Paušálny poplatok za priestory domu smútku     10,00 €/deň

Odkaz na virtuálny cintorín nájdete TU

Postup pri vybavovaní pohrebu

Jedným z najsmutnejších okamžikov ľudského života je strata niekoho blízkeho. Všetci vieme,

že raz to musí prísť, že kolobeh života sa oklamať nedá, ale snažíme sa na to nemyslieť.

Veď kým je všetko v poriadku a zdravie slúži, nikto sa nechce zaťažovať myšlienkami na smrť blízkeho,

a čo bude treba spraviť, keď k nej príde. Pokiaľ milovaná osoba trpí nevyliečiteľnou chorobou

a jej trápenie sa blíži ku koncu, väčšinou si už dlhšie dopredu zisťujeme a zariaďujeme,

čo bude treba spraviť po jej odchode z tohto sveta. Ale smrť nie vždy dáva dopredu vedieť,

kedy zasiahne. A práve vtedy, keď nás prekvapí nečakaná smutná udalosť, myseľ nám ovládne smútok,

strach z toho, čo bude nasledovať a neschopnosť myslieť racionálne. Myšlienkami sme proste niekde úplne inde.S

Čo robiť po úmrtí človeka?

Postupy sa mierne odlišujú podľa toho, kde a ako úmrtie nastane.

 • V NEMOCNICI personál nemocnice informuje pozostalých o úmrtí, zabezpečí prevoz na  patologicko-anatomické oddelenie, v prípade potreby vykoná pitvu a pripraví telo na vyzdvihnutie vami zvolenou pohrebnou službou.
 • DOMA zavolať lekára, ten po príchode vystaví list o obhliadke mŕtveho, v prípade pochybností zavolá políciu a zabezpečí prevoz na patologicko-anatomické oddelenie kvôli vykonaniu pitvy. Po skončení potrebných úkonov vás budú informovať a pripravia telo k vyzdvihnutiu vami vybranou pohrebnou službou. Zosnulému treba ľahkým tlakom dlane zatvoriť oči a podviazať sánku šatkou alebo obväzom
 • MIMO DOMU A NEMOCNICE  zavolať lekára a prípadne a políciu,v prípade, že sa jedná o cudziu osobu, polícia upovedomí pozostalých.
 • V ZAHRANIČÍ : kontaktovať delegáta CK a takisto treba úmrtie oznámiť poisťovni, kde má dotyčný uzatvorené cestovné poistenie. V prípade momentálnej nedostupnosti delegáta možno kontaktovať priamo personál hotela, lekára alebo políciu. Obhliadajúci lekár zabezpečí prevoz na patologicko-anatomické oddelenie, kde telo počká na vybavenie formalít. Taktiež treba informovať zastupiteľský úrad. Telo môže byť v zahraničí pochované klasickým spôsobom, kremáciou (popol je voľne prenositeľný cez hranice, možno ho prepravovať aj lietadlom), najdrahším spôsobom je preprava tela naspäť do vlasti. K tomu je potrebné vystaviť špeciálny pas a prepravu môže vykonať len pohrebná služba. Ak váš pobyt v zahraničí nie je organizovaný CK, treba volať lekára, políciu, poskytovateľa cestovného poistenia (poradia vám, čo robiť, a to v materinskej reči), prípadne neváhajte kontaktovať veľvyslanectvo. Poisťovňa zabezpečí prepravu tela zosnulého na Slovensko.           

Ako vybaviť pohreb?

Vybaviť pohreb nie je také zložité, akoby sa na prvý pohľad zdalo – len tým, že je človek

v ťažkom psychickom rozpoložení sa aj z jednoduchých vecí stávajú ťažko riešiteľné.

Našťastie, dnes už stačí len oznámiť vaše požiadavky pohrebnej službe, a tá zabezpečí

všetko potrebné pre dôstojnú rozlúčku so zosnulým. Ale len pre poriadok,

na čo by ste nemali zabudnúť:

vybaviť potvrdenia pre zamestnávateľa v prípade, že máte nárok na voľno zabezpečiť pohrebné miesto na cintoríne, prípadne termín v krematóriu pos­túpiť úmrtný list notárovi, aby mohol začať dedičské konaniemať pripravený lekárom vystavený list o obhliadke mŕtveho odovzdať občiansky preukaz/identi­fikačnú kartu na polícii oznámiť úmrtie na matrike a zamestnávateľovi zosnulého infor­movať blízkych zosnulého o úmrtí a termíne pohrebu pripraviť oblečenie pre zosnulého na poslednú rozlúčku dať vytlačiť parte a prípadne oznámiť úmrtie v tlači oznámiť úmrtie na zdravotnej a sociálnej poisťovni vybaviť povolenie na stavebné úpravy na cintoríne pri kremácii vyžiadať od lekára povolenie zabezpečiť smútočné vence a kytice  dohodnúť termín pohrebu na fare  zabezpečiť živú hudbu na pohreb  zabezpečiť organizáciu karu  3× kópiu úmrtného listu  niektoré pohrebné služby vyžadujú aj rodný a sobášny list zosnulého, prí­padne doklad s menami rodičov zosnulého. Zistite si v pohrebnej službe, čo z tohto zoznamu môžu vybaviť za vás – predsa len majú viac možností a skúseností a vy ušetrený čas určite dokážete využiť aj inak.

Čo potrebujem pre pohrebnú službu?

Pre pohrebnú službu si treba pripraviť nasledujúce doklady :

 • občiansky preukaz/identi­fikačnú kartu objednávateľa
 • občiansky preukaz/identi­fikačnú kartu zosnulého
 • preukaz poistenca zosnulého
 • lekárom vystavený list o obhliadke mŕtveho
 • doklad o zabezpečení hrobného miesta
 • oblečenie pre zosnulého do rakvy
 • v prípade pochovávania dieťaťa do 15 rokov ešte aj :
 • rodný list
 • sobášny list rodičov a ich občianske preukazy/ID karty

Veríme, že ste si na stránke našli všetky informácie, ktoré ste potrebovali vedieť.