Preskočiť na obsah

Obecná knižnica

Nemilovať knihu,

znamená nemilovať múdrosť.

Nemilovať však neznamená,

stávať sa hlupákom.

/J.A.Komenský/

Obecná knižnica  od roku 2011 sídli v budove bývalého obecného úradu.

Knižničný fond v súčasnosti tvorí  3 534 ks knižničných jednotiek, z toho:

– odborná literatúra pre dospelých  – 436 ks

– krásna literatúra  pre dospelých –  1 547 ks

– odborná literatúra pre deti – 163 ks

– krásna literatúra pre deti  1 388 ks

Fond je usporiadaný do tematických okruhov s dodržaním abecedného triedenia,

čo umožňuje čitateľom zjednodušenú orientáciu pri vahľadávaní literatúry.

Knižničný fond sa každý rok dopĺňa o nové knihy. 

Výpožičný čas:

Knižnica je otvorená každý posledný piatok v mesiaci v čas od 16,00 hod. do 17,00 hod.

Vedúca knižnice: Adriana Chlebanová