Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Samosprávny kraj

Trenčiansky

Okres

Nové Mesto nad Váhom

Región

Beckov-Zelená Voda-Bezovec

Počet obyvateľov

737

Rozloha

1834 ha

Prvá písomná zmienka

v roku 1426

Nadmorská výška

193 m.n.m.

Obec Hôrka nad Váhom je samostatný územný a samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Hôrka nad Váhom leží medzi západným úpätím Považského Inovca a severnou časťou Podunajskej nížiny. V západnej rovinatej časti chotára dominuje rovinatá niva Váhu, tvorená holocenými náplavami, ktoré pozostávajú z pieskov, povodňových kalov a hlín. Geologicky odlišná je horská oblasť chotára, ktorá tvorí takmer 8 kilometrov dlhá Hôrčanská dolina s priľahlými svahmi. Najvýznamnejším to­kom   na ú  zemí Hôrky je rieka Váh.

Hôrka nad Váhom leží pri vyústení Hôrčanského potoka do doliny Váhu, v severnej časti Podunajskej pahorkatiny na úpätí Inoveckého predhoria, ktoré je súčasťou pohoria Považský Inovec.

Obec patrí medzi stredne veľké obce, územie má rozlohu 1834 ha, k 1.1­.2018 mala 737 obyvateľov. 

Územie obce Hôrka nad Váhom predstavuje jeden kataster, osídlenie je situované v štyroch lokalitách:
– Hôrka
– Malá Hôrka
– Dolina
– Na Zámlynčí

Hôrka nad Váhom susedí s ú­zemiami týchto obcí:

na severe: Nová Ves nad Váhom, Kálnica
na východe: Zlatníky (okres Bánovce nad Bebravou)
na juhovýchode a na juhu: Podhradie (okres Topoľčany), Hrádok
na západe: Považany

Symboly obce

Vlajka obce
Erb obce
Pečať obce