Preskočiť na obsah

VZN obce č.1-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom, objemovým odpadom