Preskočiť na obsah

VZN č.2-2020 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní