Preskočiť na obsah

VZN č.19-2013 o nakladaní s odpadmi vznikajúcimi na území obce Hôrka nad Váhom