Preskočiť na obsah

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa v k.ú.: Hôrka nad Váhom, obec: Hôrka nad Váhom, okres: Nové Mesto nad Váhom