Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.1-2023 , ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území obce