Preskočiť na obsah

Návrh Dodatok č.1 k VZN č.2-2020 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daniach