Preskočiť na obsah

Návrh – Dodatok č. 1 k VZN č 1-2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ