Preskočiť na obsah

Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2020 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní