Preskočiť na obsah

Dodatok č.2 k VZN 1-2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni