Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k VZN č.19-2013 o nakladaní s odpadmi vznikajúcimi na území obce