Preskočiť na obsah

Dodatok č.1 k VZN č.1-2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov