Preskočiť na obsah

Dodatok č. 1 k VZN č. 1-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom , drobným stavebným odpadom, objemným odpadom