Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Smútočné oznámenie

Lúčime sa so zosnulou občiankou našej obce pani Margitou Hornáčkovou rod. Krajčíkovou, narodenou 26.12.1925, ktorá zomrela dňa 28.11.2023 vo veku 97 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 30.11.2023. O 13,30 ho­d. bude zádušná svätá omša v rímsko-katolíckom kostole v Hôrke nad Váhom. Po omši budú pohrebné obrady pokračovať na miestnom cintoríne.

Nech spomienka na ňu navždy ostane v srdciach tých, ktorí ju mali radi.

Odpočívaj v pokoji.

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom 28. 11. 2023 13:03
Prílohy k hláseniu
smútočný kvet.jpg Zobraziť

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa nájdete v prílohe

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom 28. 11. 2023 12:56
Prílohy k hláseniu
zámer osos.zreteľa Jedlička s manž..pdf Zobraziť

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku

Zverejnenie zámeru na predaj nehnuteľného majetku z dôvodu osobitného zreteľa nájdete v prílohe

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom 28. 11. 2023 12:54
Prílohy k hláseniu
zámer osob, zreteľa Kališ Jaroslav.pdf Zobraziť

Pozvánka

Pozvánku na mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva nájdete v prílohe.

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom 23. 11. 2023 15:46
Prílohy k hláseniu
Pozvánka OZ.pdf Zobraziť

oznam

Správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu " Územný plán obce Zlatníky" nájdete zverejnené na webovom sídle MŽP SR : 

https://www.enviroportal.sk/…n-o-zlatniky-


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom 16. 11. 2023 9:21

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00| 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 |13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...