Verejný vodovod a kanalizácia

Obecnú vodárensko-kanalizačnú spoločnosť  OVKS Sochoň s.r.o. založila naša obec spolu s okolitými obcami Nová Ves nad Váhom a Kočovce po dobudovaní spoločnej kanalizácie za účelom prevádzkovania verejného vodovodu /VV/ a verejnej kanalizácie / VK/.


Sídlo spoločnosti:

916 31 Kočovce 280

V prípade poruchy na VV alebo VK volajte bezodkladne hot-line +421 948 043 882

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00| 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 |13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...