Všeobcné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č.2 k VZN 1/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Dodatok č. 2 nájdete v prílohe

Všeobecne záväzné nariadenia Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom 18. 5. 2023 14:28
Prílohy k hláseniu
Dodatok č. 2 k VZN č. 12021.pdf Zobraziť

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00| 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 |13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...