Cenník služieb

Cenník cintorínskych služieb v obci Hôrka nad Váhom platný od 1.10.2015

Prenájom hrobového miesta na dobu 10 rokov:

  •  jednohrob                                                       15,00 €
  •  jednohrob s umiestnením dvoch                15,00 €
  • dvojhrob                                                           20,00 €
  • detský  hrob                                                       5,00 €
  • hrobka                                                              30,00 €


Paušálny poplatok za priestory domu smútku     3,50 €/deň


Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00| 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 |13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...