Knižnica

Obecná knižnica

Nemilovať knihu,

znamená nemilovať múdrosť.
Nemilovať však neznamená,
stávať sa hlupákom.

           /J.A.Komenský/

Obecná knižnica  od roku 2011 sídli v budove bývalého obecného úradu.

Knižničný fond v súčasnosti tvorí  3 534 ks knižničných jednotiek, z toho:

– odborná literatúra pre dospelých  – 436 ks

– krásna literatúra  pre dospelých -  1 547 ks

– odborná literatúra pre deti – 163 ks

– krásna literatúra pre deti  1 388 ks


Fond je usporiadaný do tematických okruhov s dodržaním abecedného triedenia,

čo umožňuje čitateľom zjednodušenú orientáciu pri vahľadávaní literatúry.

Knižničný fond sa každý rok dopĺňa o nové knihy. 


Výpožičný čas:

Knižnica je otvorená každý posledný piatok v mesiaci v čas od 16,00 hod. do 17,00 hod.


Vedúca knižnice: Adriana Chlebanová
Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00| 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 |13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...