Jednota dôchodcov

Z iniciatívy pani Marty Gondárovej a starostu obce pána Jána Pristacha bola v obci Hôrka nad Váhom založená Jednota dôchodcov Slovenska. Vznikla dňa 14.12.2003 pri príležitosti „Stretnutia dôchodcov obce.“

Bol zvolený výbor v tomto zložení:

Predseda: Marta Gondárová

Podpredseda: Oto Gondár

Tajomník: Helena Šteineckerová

Hospodár: Elena Fonfarová

Členovia: Jozefína Bačová, Jozef Trautenberger

Revízna komisia: Ján Ondreička, Ferdinand Daňový

Cieľom organizácie je dopomôcť, aby starostlivosť o dôchodcov bola dôstojná pokročilému veku, mapovať závažné problémy dôchodcov jednotlivcov a ich rodín v spolupráci s miestnou samosprávou. 

Prvá členská schôdza sa konala dňa 30.1.2004.


Zápisy z kroniky, ktorú vedie p. Helena Šteineckerová:

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00| 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 |13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...