Obecný športový klub

Obecný športový klub Hôrka nad Váhom je v zmysle zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, dobrovoľným združením občanov obce Hôrka nad Váhom s cieľom najmä uspokojovať športové záujmy a potreby občanov obce.

Športovými záujmami a potrebami sa rozumejú najmä futbal, stolný tenis, tenis, hokej, cyklistika, turistika a pod. Športový klub je samostatnou nezávislou právnickou osobou vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a platných noriem Slovenskej republiky. 

Členstvo v športovom klube je dobrovoľné a členom sa môže stať fyzická, právnická osoba alebo športové združenie iba na základe písomne uzavretej dohody so športovým klubom.

Činnosť športového klubu riadi výkonný výbor, ktorý je zložený z predsedu a dvoch podpredsedov.

Aktuálne postavenie v tabuľke a výsledky zápasov: za sezónu 2018/2019  nájdete TU

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00| 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 |13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...