Projekty

WIFI PRE TEBA

Plagát_page-0001.jpg

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba  – Obec Hôrka nad Váhom

ITMS2014+: 311071AKP3

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť 

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN 


Prijímateľ: Obec Hôrka nad Váhom, Č.168, 916 32 Hôrka nad Váhom

Miesto realizácie: Obec Hôrka nad Váhom

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € 

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Dom smútku- Externý AP (48.7163, 17.89336)

Bod 2 Pošta- Externý AP (48.71734, 17.88999)

Bod 3 Nová časť- Externý AP (48.71661, 17.88754)

Bod 4 Kultúrny dom- Externý AP (48.71975, 17.89166)

Bod 5 Futbalové ihrisko- Externý AP (48.71792, 17.88729)

Bod 6 Požiarna zbrojnica- Externý AP (48.71775, 17.89457)

Bod 7 Stará Časť obce- Externý AP (48.72158, 17.89156)

Bod 8 Zastávka- Externý AP (48.71808, 17.89326)

Bod 9 Mala Hôrka – Externý AP (48.71616, 17.88323)

Bod 10 zastávka dolina- Externý AP (48.71442, 17.90509)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola podpísaná 30.11.2020.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk 

Riadiaci orgán: www.mindop.sk 

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV)

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00| 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 |13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...