Zverejnené

Zverejnené

oznam

PD Hôrka nad Váhom žiada občanov aby dodržiavali miesto určené na vývoz konárov a ich ďalšie spracovanie a nevyhadzovali ich na poľné hnojisko v k.ú. Nová Ves nad Váhom ani na iných miestach v k.ú. Hôrka nad Váhom.

Nedodržanie tejto výzvy bude riešené poriadkovou komisiou v súčinnosti s PD Hôrka nad Váhom !!! 

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom 19. 9. 2023 15:38

Smútočné oznámenie

Vážení občania,

lúčime sa so zosnulou  občiankou našej obce pani Danielou Kolárovou, rodenou Vlčkovou narodenou 12. decembra  1947, ktorá zomrela dňa 10. septembra  2023 vo veku  75 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 13. septembra 2023 o 16.00 hod. v dome smútku u Krkošky v Čadci. 


Neplačte, že som odišla,

len pokoj mi prajte.

a v srdci večnú spomienku,

si na mňa zachovajte.


Nech spomienka na ňu ostane v srdciach tých, ktorí ju mali radi.

Odpočívaj v pokoji.

                                                   2Q==

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom 13. 9. 2023 8:15

oznam

Riešenie migračných výziev v obci Hôrka nad Váhom – info plagát nájdete v prílohe

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom 7. 9. 2023 14:18
Prílohy k hláseniu
priloha_c_3_plagat_a3_1_2_FIX-1.docx Zobraziť

Pozvánka

Pozvánku obce Modrová na predstavenie 1 CD DH Modrovanka nájdete v prílohe

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom 7. 9. 2023 13:49
Prílohy k hláseniu
Plagát CD DH-1.png Zobraziť

Návrh VZN

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.1/2023 , ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebísk na území obce Hôrka nad Váhom a ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Hôrka nad Váhom nájdete v prílohe

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom 7. 9. 2023 7:34
Prílohy k hláseniu
2023 VZN pohrebiská .pdf Zobraziť

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00| 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 |13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...