Zverejnené

Zverejnené

Správne konanie - výrub drevín

29. 10. 2020 13:24

Informácia o začatom správnom konaní obce Hôrka nad Váhom č .j. OcÚHô.2020–144–002

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Hôrka nad Váhom, 916 32 Hôrka nad Váhom č. 168, alebo elektronicky na adresu: obec@horkanadvahom.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Daniela Alnassar, Podskala 642/3,038 52 Sučany

  • žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov , na pozemku KN registra „C“ parc. č. 938/1 a 937/3 vedená ako zastavaná plocha , v katastrálnom území obce Hôrka nad Váhom,
  • 2 ks smrek obyčajný – picea abies
  • 1 ks jedľa strieborná – abies procera
  • 1 ks tuja – thuja

Dôvod: Asanácia objektu, pri ktorom sa stromy nachádzajú

Správne konanie začalo dňa 29.10.2020

Zverejnené dňa: 29.10.2020

Zodpovedná : Eva Sevaldová

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom

Celoplošné testovanie COVID - 19

26. 10. 2020 14:45

Celoplošné testovanie obyvateľov v našej obci sa uskutoční v dňoch 31.10. a.1.11­.2020 t .j. v sobotu a v nedeľu v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 22.00 hod. v kultúrnom dome. Čas odberov pre obyvateľov nie je stanovený, to znamená, že každý príde v čase, ktorý mu vyhovuje.

Aktuálne informácie, inštruktážne videá, pokyny, čo robiť ak som pozitívny, ak som negatívny a

všetky informácie nájdete na: https://www.somzodpovedny.sk/

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom

Oznam

15. 10. 2020 13:23

Výzva – výmena okien obecného úradu a zdravotného strediska

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom
Prílohy k hláseniu
Sken_20201015.jpg Stiahnuť

Smútočné oznámenie

12. 10. 2020 15:24

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 10.10.2020 nás navždy opustil vo veku 84 rokov pán Ondrej Pevala. Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 13.októbra 2020. O 14,00 hod. bude zádušná svätá omša v rímsko-katolíckom kostole v Hôrke nad Váhom. Po omši budú pohrebné obrady pokračovať na miestnom cintoríne. Nech spomienka na neho navždy ostane v srdciach tých, ktorí ho mali radi.

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom

Smútočné oznámenie

12. 10. 2020 15:19

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 8.10.2020 nás navždy opustila vo veku 94 rokov pani Jozefína Lišková. Posledná rozlúčka so zosnulou bude dňa 12.októbra 2020. O 15,00 hod. bude zádušná svätá omša v rímsko-katolíckom kostole v Hôrke nad Váhom. Po omši budú pohrebné obrady pokračovať na miestnom cintoríne. Nech spomienka na ňu navždy ostane v srdciach tých, ktorí ju mali radi.

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČO: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 8:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 8:00 – 12:30 |13:00 – 17:00 hod.
Piatok: 8:00 – 12:00 hod.

Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Ďalšie informácie
  Prosím čakajte...