Termíny zasadnutí

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hôrke nad Váhom na rok 2021


1.  25. marec 2021

2.  24. jún 2021

3.  23. september 2021

4.  09. december 2021


Zasadnutia sú plánované v uvedené dni o 18.00 hod. V prípade potreby bude zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolané aj mimo uvedených termínov. Poslanci OZ môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce.

Program zasadnutí bude doručovaný v zmysle zákona o obecnom zriadení poslancom OZ a pozvaným hosťom v rámci pozvánky na rokovanie OZ.

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Hôrke nad Váhom na rok 2020


1.  27. marec 2020

2.  25. jún 2020

3.  24. september 2020

4.  10. december 2020


Zasadnutia sú plánované v uvedené dni o 18.00 hod. V prípade potreby bude zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolané aj mimo uvedených termínov. Poslanci OZ môžu zmeniť termíny schválených zasadnutí podľa aktuálnych úloh pri napĺňaní samosprávnych funkcií obce.

Program zasadnutí bude doručovaný v zmysle zákona o obecnom zriadení poslancom OZ a pozvaným hosťom v rámci pozvánky na rokovanie OZ.

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00| 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 |13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...