Hlavný kontrolór obce

Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra.

Dňom 2.6.2021 sa Ing. Jozef Švec vzdal funkcie hlavného kontrolóra
ŠVEC Jozef, Ing. – volebné obdobie 2019 – 2025


ŠVEC Jozef, Ing.

volebné obdobie 2013–2019

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Hlavný kontrolór obce je volený do funkcie obecným zastupiteľstvom na šesť rokov. 

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 8:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 8:00 – 12:30 |13:00 – 17:00 hod.
Piatok: 8:00 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...