Kde sa obec nachádza

Hôrka nad Váhom je samostatný územný a samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Hôrka nad Váhom leží pri vyústení Hôrčanského potoka   do doliny Váhu, v severnej časti Podunajskej pahorkatiny   na úpätí Inoveckého predhoria, ktoré je súčasťou pohoria Považský Inovec.

Obec patrí medzi stredne veľké obce, územie má rozlohu 1834 ha, k 1.1­.2018 mala 737 obyvateľov. Nadmorská výška v strede obce je 193 m.n.m.
Geografické súradnice centra obce sú: 48°43´6.9"N,                                                                                             17°53´27.76"E.
Územie obce Hôrka nad Váhom predstavuje jeden kataster, osídlenie je situované v šty­roch lokalitách:
Hôrka
- Malá Hôrka
- Dolina
- Na Zámlynčí

Hôrka nad Váhom susedí s ú­zemiami týchto obcí:

na severe: Nová Ves nad Váhom, Kálnica
na východe: Zlatníky (okres Bánovce nad Bebravou)
na juhovýchode a na juhu: Podhradie (okres Topoľčany), Hrádok
na západe: Považany


Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČ: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 7:30 – 12:00 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 7:30 – 12:00| 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 7:30 – 12:00 |13:00 – 17:00 hod.
Štvrtok: 7:30 – 12:00 hod.
Piatok: 7:30 – 12:00 hod.

  Prosím čakajte...