Preskočiť na obsah

Oznam

Zverejnené 16.11.2023.

Správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu “ Územný plán obce Zlatníky“ nájdete zverejnené na webovom sídle MŽP SR : 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-zlatniky-

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 12 ods. 2 zákona do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu na adresu:

Okresný úrad Bánovce nad Bebravou, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou