Preskočiť na obsah

Oznam

Zverejnené 19.9.2023.

PD Hôrka nad Váhom žiada občanov aby dodržiavali miesto určené na vývoz konárov a ich ďalšie spracovanie a nevyhadzovali ich na poľné hnojisko v k.ú. Nová Ves nad Váhom ani na iných miestach v k.ú. Hôrka nad Váhom.

Nedodržanie tejto výzvy bude riešené poriadkovou komisiou v súčinnosti s PD Hôrka nad Váhom !!!