•  
 •  
 •  
 •  

Vitajte na oficiálnej stránke obce    Hôrka nad Váhom

Obec Hôrka nad Váhom je samostatný územný a samosprávny celok Slovenskej republiky. Obec je právnickou osobou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. 

Hôrka nad Váhom leží medzi západným úpätím Považského Inovca a severnou časťou Podunajskej nížiny. V západnej rovinatej časti chotára dominuje rovinatá niva Váhu, tvorená holocenými náplavami, ktoré pozostávajú z pieskov, povodňových kalov a hlín. Geologicky odlišná je horská oblasť chotára, ktorá tvorí takmer 8 kilometrov dlhá Hôrčanská dolina s priľahlými svahmi. Najvýznamnejším to­kom  na ú zemí Hôrky je rieka Váh.

Ak chcete dostávať viac informácií o obci kliknite TUAktuálne z obce

Správne konanie - výrub drevín

29. 10. 2020 13:24

Informácia o začatom správnom konaní obce Hôrka nad Váhom č .j. OcÚHô.2020–144–002

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Hôrka nad Váhom, 916 32 Hôrka nad Váhom č. 168, alebo elektronicky na adresu: obec@horkanadvahom.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Daniela Alnassar, Podskala 642/3,038 52 Sučany

 • žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov , na pozemku KN registra „C“ parc. č. 938/1 a 937/3 vedená ako zastavaná plocha , v katastrálnom území obce Hôrka nad Váhom,
 • 2 ks smrek obyčajný – picea abies
 • 1 ks jedľa strieborná – abies procera
 • 1 ks tuja – thuja

Dôvod: Asanácia objektu, pri ktorom sa stromy nachádzajú

Správne konanie začalo dňa 29.10.2020

Zverejnené dňa: 29.10.2020

Zodpovedná : Eva Sevaldová

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom

Predaj

29. 10. 2020 11:54

Dňa 30.10.2020 o 11,3­0 hod. pred hasičskou zbrojnicou predaj chladenej a mrazenej hydiny. Predajca TOP-FARM Topoľnica

Predaj Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom

testovanie COVID 19

29. 10. 2020 8:16

Testovanie obyvateľov na Covid 19 sa uskutoční v dňoch 31.10. a.1.11­.2020 t .j. v sobotu a v nedeľu v čase od 7.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 22.00 hod. v kultúrnom dome. Čas odberov pre obyvateľov nie je stanovený, to znamená, že každý príde v čase, ktorý mu vyhovuje.

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom

Celoplošné testovanie COVID - 19

26. 10. 2020 14:45

Celoplošné testovanie obyvateľov v našej obci sa uskutoční v dňoch 31.10. a.1.11­.2020 t .j. v sobotu a v nedeľu v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 22.00 hod. v kultúrnom dome. Čas odberov pre obyvateľov nie je stanovený, to znamená, že každý príde v čase, ktorý mu vyhovuje.

Aktuálne informácie, inštruktážne videá, pokyny, čo robiť ak som pozitívny, ak som negatívny a

všetky informácie nájdete na: https://www.somzodpovedny.sk/

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom

Oznam

15. 10. 2020 13:23

Výzva – výmena okien obecného úradu a zdravotného strediska

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom

Aktuálne z obce

Správne konanie - výrub drevín

29. 10. 2020 13:24

Informácia o začatom správnom konaní obce Hôrka nad Váhom č .j. OcÚHô.2020–144–002

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne na adresu: Obec Hôrka nad Váhom, 916 32 Hôrka nad Váhom č. 168, alebo elektronicky na adresu: obec@horkanadvahom.sk v lehote 7 dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Daniela Alnassar, Podskala 642/3,038 52 Sučany

 • žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov , na pozemku KN registra „C“ parc. č. 938/1 a 937/3 vedená ako zastavaná plocha , v katastrálnom území obce Hôrka nad Váhom,
 • 2 ks smrek obyčajný – picea abies
 • 1 ks jedľa strieborná – abies procera
 • 1 ks tuja – thuja

Dôvod: Asanácia objektu, pri ktorom sa stromy nachádzajú

Správne konanie začalo dňa 29.10.2020

Zverejnené dňa: 29.10.2020

Zodpovedná : Eva Sevaldová

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom

Predaj

29. 10. 2020 11:54

Dňa 30.10.2020 o 11,3­0 hod. pred hasičskou zbrojnicou predaj chladenej a mrazenej hydiny. Predajca TOP-FARM Topoľnica

Predaj Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom

testovanie COVID 19

29. 10. 2020 8:16

Testovanie obyvateľov na Covid 19 sa uskutoční v dňoch 31.10. a.1.11­.2020 t .j. v sobotu a v nedeľu v čase od 7.00 – 12.00 hod. a od 13.00 – 22.00 hod. v kultúrnom dome. Čas odberov pre obyvateľov nie je stanovený, to znamená, že každý príde v čase, ktorý mu vyhovuje.

Oznámenie od obecného úradu Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom

Celoplošné testovanie COVID - 19

26. 10. 2020 14:45

Celoplošné testovanie obyvateľov v našej obci sa uskutoční v dňoch 31.10. a.1.11­.2020 t .j. v sobotu a v nedeľu v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 22.00 hod. v kultúrnom dome. Čas odberov pre obyvateľov nie je stanovený, to znamená, že každý príde v čase, ktorý mu vyhovuje.

Aktuálne informácie, inštruktážne videá, pokyny, čo robiť ak som pozitívny, ak som negatívny a

všetky informácie nájdete na: https://www.somzodpovedny.sk/

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom

Oznam

15. 10. 2020 13:23

Výzva – výmena okien obecného úradu a zdravotného strediska

Úradná tabuľa Platí pre: Celú obec
Vytvoril: Hôrka nad Váhom
Prílohy k hláseniu
Sken_20201015.jpg Stiahnuť

Obec Hôrka nad Váhom

Telefón: +421 32/779 81 22
E-mail: obec@horkanadvahom.sk
IČO: 00311596
Adresa: Hôrka nad Váhom 168
916 32 Hôrka nad Váhom

Úradné hodiny

Pondelok: 8:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30 hod.
Utorok: 8:00 – 12:30 | 13:00 – 15:30 hod.
Streda: 8:00 – 12:30 |13:00 – 17:00 hod.
Piatok: 8:00 – 12:00 hod.

Páči sa Vám nová webová stránka obce?

Kalendár udalostí

Najnovšie fotografie

Tieto stránky používajú na poskytovanie a skvalitňovanie služieb súbory cookie. Používaním týchto stránok s tým súhlasíte. Ďalšie informácie
  Prosím čakajte...